ಕನ್ನಡ ಹಾಸ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೆಸರು ಸುನಂದಮ್ಮ. "ವಿಷಯದ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಗೆ ತಿಳಿ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸುನಂದಮ್ಮನವರ ಕೈ ಮುಂದು, ಅವರ ಹಾಸ್ಯದ ಅಡಿಗೆಯ ರುಚಿಗೆ ಅವರೇ ಸಾಟಿ." ಕೊರವಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದ ನಗೆ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಇದು.

ಸಂ:ಬೇಲೂರು ರಾಮಮೂರ್ತಿ

16 other products in the same category:

Product added to compare.