ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಥಕ ಫಕ ಕುಣಿದಿದೆ ಗುಂಡಾಭಟ್ಟರ ಹೊಟ್ಟೆ! ಹತ್ತೀ ಮೂಟೇ- ಎಂದೇ ತಿಳಿದು ಕುಳಿತಿದೆ ಪುಟಾಣಿ ಚಿಟ್ಟೆ! ಈ ಬಗೆಯ ಕನ್ನಡದ ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳ ಪದ್ಯಗಳ ಸಂಕಲನ.

ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಡುಪ

16 other products in the same category:

Product added to compare.