ಕೈಲಾಸಂ ಹೇಳಿ ಬರೆಸಿದ್ದು 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದಿರುವುದು ಕೇವಲ 17 ಮಾತ್ರ. ಟೊಳ್ಳುಗಟ್ಟಿ ಕೈಲಾಸಂ ಅವರ ಮೊದಲ ನಾಟಕ.

ಟಿ.ಪಿ. ಕೈಲಾಸಂ

16 other products in the same category:

Product added to compare.