ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಮರ್ಶಕರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ಕೀರ್ತನಾಥಕುರ್ತಕೋಟಿಯವರು ಕಂಬಾರರ ಕಾವ್ಯ ನಾಟಕದ ಬಗೆಗೆ ಬರೆದ ಈ ಲೇಖನಗಳು ಅವರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು.ಹಾಗೆಯೇ ಕಂಬಾರರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಮಹತ್ವ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ಧು .

ಡಾ|ಚಂದ್ರಶೇಖರಕಂಬಾರ

16 other products in the same category:

Product added to compare.