"ಯುಗದ ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಅವತರಿಸಿದ ಬುದ್ಧನಂತೆ ಆತನ ಕುರಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ನುಡಿಯ ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಬುದ್ಧಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಹೊಸಹಣತೆ ಬುದ್ಧಚರಣ"

                                                                                                                       - ಚ ಹ ರಘುನಾಥ.

  "ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಛಂದಸ್ಸಿನ ನೇಯ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವವೆನಿಸಿದ ಕವಿಯ ಒಳದನಿಯ ಸಂವಾದವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಬುದ್ಧಚರಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಾಕಾವ್ಯವಾಗಿದೆ ".

                                                                                                                         -ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ .

   ಕವಿ ಎಚ್ಚೆಸ್ವಿಯವರ 'ಬುದ್ಧಚರಣ' ಕಾವ್ಯಕುರಿತ ವಿವಿಧ ನೆಲೆಯ ಜನರಿಂದ ಬಂದ ಸ್ಪಂದನಗಳ ಅಪೂರ್ವ ಗುಚ್ಛ ಈ ಕೃತಿ,ಬುದ್ಧಚರಣಕ್ಕೆ ಕೈದೀವಿಗೆಯಂತಿದೆ .

ಎಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ

16 other products in the same category:

Product added to compare.