ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ಉಮಾಪತಿಯವರು ನಾನಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳ ಭಂಢಾರವಿದು. "ನುಡಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ" ವಿಸ್ತಾರ, ವೈವಿಧ್ಯದಲ್ಲೂ, ಗುಣ ಗಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಪೂರ್ವ ಗ್ರಂಥವೆನಿಸಿದೆ.

ಕೆ.ಎಸ್. ಉಮಾಪತಿ

16 other products in the same category:

Product added to compare.