ಬೀಚೀ ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಬೀಚೀ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ, ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವಾರಸ್ಯಪೂರ್ಣ ಕಾದಂಬರಿ.

ಬೀchi

16 other products in the same category:

Product added to compare.